SAMSUNG TV servisní menu

SAMSUNG TV servisní menu – Service menu on Samsung TV

Tento návod funguje na moji Samsung TV B650 ale myslím si, že bude fungovat i na jiných Samsung televizích.

  • Vypněte TV do StandBy režimu
  • Zmáčkněte postupně INFO > MENU > MUTE > POWER 
  • Televize se zapne do servisního menu. Pokud nás TV zažáda o kód, zadáme 263553

V tomto servisním se pohybujte velice obezřetně a nic neměňte. Pokud nevíte k čemu menu slouží, nepoužívejte ho.

Pro úplnost uvádím, že veškeré postupy, které jsou zde popsané, děláte na vlastní riziko a já nemůžu a nebudu nést jakoukoli formou zodpovědnost, když si použitím těchto postupů nebo souborů zde odkazovaných, uvedete televizi do nepoužitelného stavu.

Donate Me

How to enter service menu – SAMSUNG TV

  1. Turn OFF television to the StandBy
  2. and then pres INFO > MENU > MUTE > POWER 
  3. The television turn on to the service menu. If you need input PIN code than type 263553

Now are you in secret service menu. Please be careful. All procedures described herein are at your own risk and I cannot and will not do any other form of liability if you use these procedures or the components referred to herein to render the radio unusable.

If you like this guide, please consider donating to help maintain this page. Look, it takes hours and hours to create guide or video manual for you. And only few second for you to donate me.

Thank you

Káva?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: