Klávesové zkratky Windows

Systémové klávesové zkratky:

F1 – nápoveda systému Windows

F2 – editovanie názvu objektu (súbory a zložky)

F3 – vyhľadávanie súborov, zložiek a počítačov
F4 – skočí do poľa adresa v IE alebo prieskumníkovi
F5 – obnoví aktuálne okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
F6 – v prieskumníkovi dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými časťami okna (menu, adresa, objekty)
Num Lock – stlačením tejto klávesy na dobu dlhšiu, nako päť sekúnd, dôjde k ozvučeniu týchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
Delete – odstranění dokumentu či textu
CTRL+Esc – otevření Start menu
CTRL+A – vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
CTRL+levý klik myši – přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
CTRL+O – otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
CTRL+šipka nahoru nebo dolů – přesun na další řádek s textem
CTRL+šipka vlevo nebo vpravo – přesun na další slovo
CTRL+Shift – přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE – ENG)
Backspace (šipka vlevo, nad entrem) – zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
CTRL+ALT+Delete – ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
CTRL+D – odstraní označený soubor, nebo složku
ALT+Print Screen – zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
ALT+Enter – je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
ALT+TAB – přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
ALT+ESC – přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
ALT+F4 – zavření okna či programu
ALT+podtržené písmeno – podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
TAB – přesun k další položce v okně programu či v IE
SHIFT+TAB – přesun k předchozí položce či v IE
SHIFT+Delete – smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
ESC – stornování právě prováděné akce
Programové klávesové zkratky:
CTRL+C – zkopírování objektu či textu do schránky
CTRL+X – vyjmutí objektu či textu do schránky
CTRL+V nebo CTRL+Insert – vložení objektu či textu ze schránky
CTRL+Z – krok zpět. Zrušení poslední akce (opakováním kl. zkratky dochází k dalšímu zrušení akce)
CTRL+S – uloží aktivní dokument
CTRL+B – změna standardního písma na Bold (tučné)
CTRL+U – změna standardního písma na Underline (podtržené)
CTRL+I – změna standardního písma na Italic (kurzíva)
ALT+V – rozbalí položku Nápověda
ALT+N – rozbalí položku Nástroje
ALT+O – rozbalí položku Oblíbené
ALT+Z – rozbalí položku Zobrazit
ALT+A – rozbalí položku Úpravy
Klávesové zkratky v Internet Exploreru:
Bakspace – o stránku zpět
ALT+šipka vpřed – o stránku vpřed
Enter – přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
Šipka dolů – posune text dolů
Šipka nahoru – posune text nahoru
CTRL+F5 – aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
CTRL+H – otevře historii
CTRL+B – uspořádá oblíbené položky
CTRL+I – vyvolá menu oblíbené
CTRL+W – zavře okno, uzavírá i průzkumníka
Home – skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
END – skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
Page Down – posune text o jednu stranu níže
Page Up – posune text o jednu stranu výše
F11 – celoobrazovkový mód
CTRL+Enter – automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)
Obecné klávesové zkratky:
F10 – aktivuje panel nabídek v programech či oknech
SHIFT+F10 – zobrazí místní nabídku v daném programu
SHIFT – přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho spuštění
ALT+Space (mezerník) – vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.
ALT+mínus – stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
ALT+šipka – otevře nabídku lišty
CTRL+F4 – zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i nadále aktivní)
ALT+F6 – přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými dokumenty)
Klávesové zkratky s klávesou Windows:
Windows – vyvolání nabídky Start
Windows+R – vyvolání okna Spustit
Windows+L – změna uživatele (jen v OS Win XP)
Windows+M – minimalizace všech otevřených oken do lišty
Shift+Windows+M – maximalizace všech oken
Windows+F1 – nápověda systému Windows
Windows+E – otevře průzkumníka Windows
Windows+F – otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
Windows+D – minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
CTRL+Windows+F – otevře okno pro hledání počítače
CTRL+Windows+TAB – přepínání součástí v nástrojové liště
Windows+TAB – pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
Windows+Break – otevře okno s informacemi o systému (Systém – Vlastnosti)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: