Ford Mondeo MK3 reset servisního intervalu – How to RESET Oil Service Light

Donate Me

Reset servisního intervalu výměny oleje Ford Mondeo 3generace MK3 – How to RESET Oil Service Light

Pokud potřebujete resetovat servisní interval třeba po výměně oleje postupujte dle návodu níže.

  1. Zkontrolujte zdali jsou zavřené všechny dveře
  2. Zapněte klíček zapalování do druhé polohy
  3. Sešlápněte plynový a brzdový pedál po dobu cca 20s
  4. Rozbliká se kontrolka oleje
  5. vypněte zapalováni a vytáhněte klíček

Pokud se vám tento návod líbil a rádi by jste viděli další obdobné návody podpořte prosím moji práci. Trvá desítky a desítky hodín než pro Vás video či návod připravím a Vám pouze pár vteřín pro odeslání dobrovolného příspěvku řekněme „pozvat na kávu“.

Můžete použít tlačítko PAYPAL níže nebo QR kód pro dobrovolný příspěvek. Pomůžete mi tak udržet stránky v provozu.

Děkuji.


How to RESET Oil Service Light

If you need reset Oil Service light please read instruction below.

  1. Make sure that all door are closed
  2. Put ignition key to the second position
  3. Press and hold break pedal together with gas pedal for 20 second
  4. Oil control lamp start blink
  5. Turn off ignition and put out the key

It is done.

If you like this guide, please consider donating to help maintain this page. Look, it takes hours and hours to create guide or video manual for you. And only few second for you to donate me.

Thank you


Podpořte mě dobrovolným příspěvkem


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: