(De)Aktivace automatického zamykání dveří – How to activate automatic locking doors FORD Mondeo MK3

Aktivace / deaktivace automatického uzamčení vozu Ford Mondeo MK3

  1. Zkontrolujte zdali jsou všechny dveře zavřené
  2. Zapněte klíček zapalování do druhé polohy
  3. Zamkněte / odemkněte dveře řidiče 3x
  4. Vypněte klíček zapalování
  5. Zamkněte / odemkněte dveře řidiče 3x
  6. Uslyšíte pípnutí což je potvrzení změny
  7. Zapněte klíček zapalování do druhé polohy
  8. Zamkněte / odemkněte dveře řidiče pouze jednou
  9. Vypněte zapalování a vytáhněte klíček

Pokud se vám tento návod líbil a rádi by jste viděli další obdobné návody podpořte prosím moji práci. Trvá desítky a desítky hodín než pro Vás video či návod připravím a Vám pouze pár vteřín pro odeslání dobrovolného příspěvku řekněme „pozvat na kávu“.

Můžete použít tlačítko PAYPAL níže nebo QR kód pro dobrovolný příspěvek. Pomůžete mi tak udržet stránky v provozu.

Děkuji.


How to (de) activate locking the door after started moving of vehicle

  1. Make sure that all doors are closed
  2. Turn on ignition key to the second position
  3. Lock / Unlock driver door for 3 times
  4. Turn of ignition key
  5. Lock / Unlock driver door for 3 times
  6. You can hear the beep signal which means confirmation of change (activate / deactivate)
  7. Turn on ignition key to the second position
  8. Lock / Unlock driver door for only one time
  9. Turn off ignition and put off the key

That is all.

If you like this guide, please consider donating to help maintain this page. Look, it takes hours and hours to create guide or video manual for you. And only few second for you to donate me.

Thank you


Podpořte mé stránky dobrovolným příspěvkem.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: